Ochrona prywatności i nota prawna

Autorka bloga Liliowe Projekty przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających blog Liliowe Projekty. W celu otrzymywania Newslettera informującego o nowościach na stronie należy podać swój adres email. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe otrzymywanie Newslettera. Dane osobowe Subskrybentów przetwarzane są przez autorkę bloga wyłącznie w celu przesyłania Newslettera i nie są udostępniane innym podmiotom, poza tymi, które mają odpowiednią podstawę prawną. Autorka bloga dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy przesłać autorce bloga stosowną wiadomość email lub kliknąć na link w treści Newslettera.

Komentarze na blogu Liliowe Projekty mają za zadanie dzielenie się poglądami, pomysłami i spostrzeżeniami oraz poszerzenie informacji zawartych na blogu. Wszelkie komentarze są mile widziane, lecz podlegają ograniczeniom, co do ich zawartości. Wpisy noszące znamiona spamu (zawierające reklamy bądź odsyłacze do sklepów czy aukcji) będą usuwane bez powiadomienia. Dołączanie do komentarza hiperłączy do innych stron jest dopuszczalne przy założeniu, że służą uzupełnianiu informacji zawartych na blogu i nie noszą znamion reklamy. Prezentowanie postaw rasistowskich, seksistowskich oraz obelgi i wpisy atakujące innych użytkowników są zabronione.

Artykuły i informacje zawarte na niniejszym blogu nie mogą być kopiowane, przedrukowywane ani rozpowszechniane bez wyraźnego pozwolenia właścicielki bloga.

Wszystkie zdjęcia umieszczone na blogu Liliowe Projekty stanowią własność autorki bloga i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zmianami). Zdjęcia zamieszczone na blogu Liliowe Projekty można wykorzystywać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem, że każdy materiał zostanie opatrzony informacją o źródle w formie hiperłącza (linku) do strony www.lilioweprojekty.pl

Dopuszcza się umieszczanie hiperłącza do blogu Liliowe Projekty na stronach internetowych, tablicach Facebook, blogach i innych bez uprzedniego powiadomienia autorki bloga z wyjątkiem stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Wszystkie informacje zawarte zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje mogą zawierać nieścisłości lub błędy, chociaż autorka bloga dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje podane na blogu Liliowe Projekty są poprawne w chwili ich zamieszczenia. Autorka bloga nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy, brak lub nieaktualność informacji, zaś wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność odwiedzającego.

Blog Liliowe Projekty może zawierać odesłania do innych stron, nad którymi autorka bloga nie ma kontroli, a tym samym, nie ponosi żadnej odpowiedzialności, pośrednio ani bezpośrednio, za informacje zawarte na tych stronach.

Zapisz się na newsletter

Najnowsze komentarze

This website is using the http://www.seowizard.org/ wordpress plugin.